login contact faq yves blog portfolio

English text below (link)

Dans

Van harte welkom op onze dans- en balletpagina, gedoopt tot "Dance Image": de combinatie van dans, ballet, beweging, fotografie, beeld en zo veel meer. Een project van beroepsfotograaf Yves Nevens, dat waarschijnlijk nooit zal eindigen.

De oorsprong?
In de zomer van 2002 fotografeerde ik het huwelijk van Isabelle en Yves. Niets speciaals zou je zeggen, en tijdens de shoot spreek je al eens over koetjes en kalfjes. Isabelle is een liefhebber van ballet en danst zelf bij de Academie in Aalst. 'Ik zou nog wel eens een portret daar komen maken', vertelde ik haar. Maar na dat eerste dansportret kwam er een tweede, en een derde, en voor ik het wist maakte ik gedurende drie maanden een volledige reeks van balletfoto's tijdens balletrepetities. Een tentoonstelling in het Cultureel Centrum De Werf Aalst in de lente van 2006 was het gevolg.
De toon was gezet, en na de locatiefotografie begon ik ook beelden te maken in studio, o.a. met choreografe Liesbeth en ballerina's Miek en Lien. Collega danseressen zagen de beelden, en alles werd professioneler en de details moesten perfect zijn: pointes volledig recht, benen gestrekt, blik recht in de lens. Ja, net als in de balletles!

Het gevolg?
Nadat meer en meer fotoshoots de revue passeerden werden beelden geselecteerd, begon een portfolio dansfotografie zich op te bouwen. Het werd een passie: ik kon niet meer zonder de expressieve uitlaatklep van de dans- en balletfotografie!

Voor wie?
Iedereen kan langskomen om zijn of haar expressie op foto te laten vastleggen: jong, oud, jongen, meisje, blank, donker, klein of groot. Enige vereiste: je wil er volledig voor gaan!

Hoe gaan we te werk?
Alle fotoshoots gebeuren in overleg: We bekijken wat jij wil, overlopen een aantal foto's uit vorige portfolio's of vragen je beelden mee te brengen die jij graag van jezelf wil zien. We geven je een eerlijk advies over wat kan en niet kan.
Ook fotografie van evenementen is uiteraard perfect mogelijk. We hebben ruime ervaring met podium fotografie: heeft je dansgroep of balletschool een optreden, en wens je hiervan een blijvende professionele herinnering, contacteer ons dan zeker!

Wat kost een reportage?
Na ons eerste gesprek, dat volledig vrijblijvend is, bied ik je een prijsofferte aan. Naast de standaard prijs zijn opties mogelijk zoals maquillage, een choreografe, enz... Belangrijk is dat we samen gaan bekijken wat je wil en hoe we dit kunnen realiseren. Uiteraard willen we in New York fotograferen, maar Brussel kan ook heel mooi zijn ;-)
Ben je student, een creatief brein, een danslerares en heb je een project dat je fotografisch wil gaan uitwerken? Contacteer ons dan zeker, want hier werken wij heel graag aan mee. Ook fotoshoots op basis van TFCD en TFP zijn uitzonderlijk soms mogelijk.

Hoe begin ik?
Contacteer ons volledig vrijblijvend via 0475/33.58.06 of info@nevens.be
Je kan ons ook een bezoekje brengen in onze fotostudio aan de Steenweg 372 te 9470 Denderleeuw

Dankwoord
Een speciaal dankwoord richt ik aan alle dansers, ballerina's, gymnasten, modellen en choreografen die tot op heden bloed, zweet en tranen hebben gelaten in de fotostudio en daarbuiten!

 

English text:

Welcome
Welcome to dance image: the combination of dance, ballet, movement, photography, image and so much more. Dance image is a project of professional photographer Yves Nevens, which will probably never end.

The beginning?
In the summer of 2002, I did a photoshoot of the wedding of Isabelle and Yves. Nothing special you would say and during the shoot you have some small talk. Isabelle loves ballet and dances at the Academy in Aalst. ‘I would come over to make a portrait there’, I told her. But after that first dance portrait, a second came and a third and before I realised it, I had a full range of ballet images made during ballet rehearsals for three months. An exhibition at the Cultural Centre De Werf Aalst in the spring of 2006 was the outcome. The tone has been set, and after the photography on location, I started making dance images in my photostudio together with choreographer Liesbeth and ballet dancers Miek and Lien. Other dancers saw the pictures and everything became more professional and all details had to be perfect: pointes completely straight, legs straight, look straight into the camera. Yes, just like in the ballet class!

The consequence?
One photoshoot after the other, images were discussed and selected, a portfolio of dance images became reality. It became a passion: I could not live without the expressive outlet of dance and ballet photography!

For who?
Anyone can come to photograph and capture his or her expression: young or old, boy or girl, black or white, big or small. Only requirement: you want to go for it completely!

How do we work?
All photoshoots happen in consultation: we listen to you and what you want, we go through some photos from previous portfolios or you bring some pictures you like which you want of yourself. We give you our honest opinion and advice about what is possible and what is not.

Photography of events is also possible. We have extensive experience with stage photography. Has your dance group or ballet school a stage performance, and you wish a lasting professional reminder, please contact us!

What is the price of a photoshoot?
After our first meeting, which is completely free of obligation, I offer you a quotation. In addition to the standard price, there are several options available such as makeup, a choreographer, etc. It is important that we look at what you want exactly and how we can achieve this together. Of course we want to go shooting in New York, but Brussels can also be beautiful.

Are you a student, a creative mind or a dance teacher and you have a project that you want to realise with pictures? Do not hesitate to contact us, because we like to help you on this! Photoshoots are exceptionally somtimes also possible based on TFCD and TFP.

How do I start?
Contact us without any commitment: +32 475 33 58 06 or info@nevens.be
You can also visit us at our photostudio: Steenweg 372 in 9470 Denderleeuw (Belgium).

Thank you
Thanks to all dancers, models and choreographers which have given their best in our photostudio.